Výroba

Výroba fólií TART, s.r.o.Kompostovatelné materiály Envira jsou vyráběny pouze z materiálů s certifikátem "OK compost". Jde o biogranuláty vyráběné pouze z obnovitelných zdrojů (z  kukuřičného, bramborového nebo sójového škrobu). Produkty Envira splňují normu ČSN EN 13432 (Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci).

Obaly Enivra vyrábíme ve dvou materiálových třídách:

  • Z materiálu třídy OK Compost INDUSTRIAL – základem materiálu je PLA. Fólie má podobné nebo i lepší mechanické vlastnosti než PE ekvivalent. Přirozená ztráta mech. vlastností, při běžném skladování (v suchém a stíněném skladu, bez výraznějších výkyvů teplot) se projeví cca po 1 roce, kdy pozorujeme úbytek pevnostních parametrů cca o 20 %. Zaručená rozložitelnost do 90 dnů dle EN DIN 13432 je pro likvidaci v průmyslové kompostárně. Pro založení do domácího/komunitního kompostu není vhodná pro příliš dlouhou dobu rozkladu – která je pak může být výrazně větší než normou stanovených 90 dnů!
  • Z materiálu třídy OK Compost HOME – materiál škrobového typu, s vynikající schopností biologického (bakteriálního) rozkladu i v prostředí domácích kompostérů do 90 dnů (dle EN DIN 13432). Rychlost rozkladu je však většinou kompenzována nižšími mechanickými vlastnostmi než PE ekvivalent, a také její „stárnutí“ probíhá rychleji – po cca 6 měsících standardního skladování dochází k postupnému úbytku mech. vlastností.

Základní surovinou materiálu pro výrobu Envira tř. HOME je druhotný odpad z potravinářské výroby – obnovitelná surovina – bramborový škrob. Jedná se tedy o vysoce ekologické a zároveň ekonomické zhodnocení odpadu.

Hlavní složka materiálu pro výrobu Envira INDUSTRIAL PLA (polylaktid, nebo-li polymléčná kyselina) vyráběná z různých obnovitelných surovin, většinou sekundárních odpadů z primární výroby. I zde se jedná smysluplné zhodnocení odpadu s výrazným ekologickým dopadem.

Materiály Envira vyrábíme na špičkové technologii, která umožňuje vyrábět zesíťované (koextrudované) fólie. Díky této technologii vyrábíme tenčí fólie (a spotřebováváme tak méně materiálu a energie), jejichž mechanické vlastnosti jsou srovnatelné s běžnými silnějšími fóliemi. Tento fakt dále zesiluje ekologičnost materiálů Envira.

Další možnosti zpracování fólií Envira je výroba různých druhů fólií (plochá, bublinková...), výroba konfekce (sáčky, pytle, tašky, pláštěnky...), různé možnosti potisku atd. Více o produktech Envira.

Máte o technologii Envira zájem?
Chcete se na něco zeptat?Kontaktujte nás