Produkty Envira

V rámci Divize kompostovatelných materiálů Envira vyrábíme a dodáváme:Kompostovatelná taška

 
A pokud nenajdete co hledáte, neváhejte se na nás obrátit (info@envira.cz). S kompostovatelnými materiály si umíme poradit a mnoho našich zákazníků si objednává produkty na míru.
 

Obaly Enivra vyrábíme ve dvou materiálových třídách:

 • Z materiálu třídy OK Compost INDUSTRIAL – základem materiálu je PLA. Fólie má podobné nebo i lepší mechanické vlastnosti než PE ekvivalent. Přirozená ztráta mech. vlastností, při běžném skladování (v suchém a stíněném skladu, bez výraznějších výkyvů teplot) se projeví cca po 1 roce, kdy pozorujeme úbytek pevnostních parametrů cca o 20 %. Zaručená rozložitelnost do 90 dnů dle EN DIN 13432 je pro likvidaci v průmyslové kompostárně. Pro založení do domácího/komunitního kompostu není vhodná pro příliš dlouhou dobu rozkladu – která je pak může být výrazně větší než normou stanovených 90 dnů!
 • Z materiálu třídy OK Compost HOME – materiál škrobového typu, s vynikající schopností biologického (bakteriálního) rozkladu i v prostředí domácích kompostérů do 90 dnů (dle EN DIN 13432). Rychlost rozkladu je však většinou kompenzována nižšími mechanickými vlastnostmi než PE ekvivalent, a také její „stárnutí“ probíhá rychleji – po cca 6 měsících standardního skladování dochází k postupnému úbytku mech. vlastností.

Základní surovinou materiálu pro výrobu Envira tř. HOME je druhotný odpad z potravinářské výroby – obnovitelná surovina – bramborový škrob. Jedná se tedy o vysoce ekologické a zároveň ekonomické zhodnocení odpadu.

Hlavní složka materiálu pro výrobu Envira INDUSTRIAL PLA (polylaktid, nebo-li polymléčná kyselina) vyráběná z různých obnovitelných surovin, většinou sekundárních odpadů z primární výroby. I zde se jedná smysluplné zhodnocení odpadu s výrazným ekologickým dopadem.kompostovatelný pytel Envira

Oba základní typy materiálů jsou určeny pro styk s potravinami.

Vzhledem k odlišným vlastnostem materiálů INDUSTRIAL / HOME doporučujeme jeho volbu předem konzultovat – způsob použití, balení, zpracování a likvidace obalu!

Hlavní vlastnosti produktů Envira:

 • Jsou vyrobené ze škrobu/PLA a mají nezávadný potisk
 • Jsou paropropustné – odpařování snižuje tvorbu plísní a omezuje zápach
 • Jsou 100% kompostovatelné
 • Teplotní použití mají v rozmezí -20 °C do +45 °C
 • V běžném prostředí skladovatelnost cca 6 měsíců, bez výrazné ztráty mechanických vlastností. U třída INDUSTRIAL až 12 měsíců.
 • Jsou zdravotně nezávadné, neobsahují žádné alergeny, jsou „Food Contact“ – tzn. jsou vhodné pro přímý kontakt s potravinami
 • Šetrné k životnímu prostředí – z obnovitelných přírodních zdrojů, usnadňují a tím i motivují občany k třídění bioodpadu
 • Kompostovatelné dle normy EN 13 432, pouze z materiálů s evropským certifikátem OK Compost
 • V kompostu se spolu s ostatním bioodpadem rozloží na čistou biomasu, vodu a CO2
 • Poslouží jako praktický a ekologicky přijatelný obal pro i pro gastronomii, catering, festivaly
 • Neobsahují ropu ani ropné deriváty, ftaláty, alergeny, bisfenoly, syntetické změkčovadla, karcinogeny, umělá barviva, těžké kovy.

 

Katalog divize kompostovatelných materiálů Envira® ke stažení

 

 

 

Máte o technologii Envira zájem?
Chcete se na něco zeptat?Kontaktujte nás