Envira vs "klasické" plasty

Materiály Envira mají oproti klasickým plastům řadu výhod. Tyto výhody se týkají jednak vstupních surovin a jedinečných vlastností těchto materiálů, ale především jejich nulové zátěže pro životní prostředí.

  • Vstupní suroviny z obnovitelných zdrojů

Na rozdíl od běžných plastů, které jsou vyráběny z látek získávaných z neobnovitelných zdrojů, jako je ropa nebo zemní plyn, jsou kompostovatelné materiály vyráběny pouze ze surovin získávaných ze zdrojů plně obnovitelných (např. kukuřice, brambory, sója).

  • Výborné užitné vlastnosti

Další významnou výhodou kompostovatelných materiálů jsou jejich vlastnosti. Mají lepší vzhled i mechanické vlastnosti než polyetylenové materiály. Kompostovatelné materiály jsou také velice příjemné na dotek.

Materiály Envira jsou také výborné při třídění bioodpodu. Díky své paropropustnosti dochází totiž k postupnému vysoušení bioodpadu a tím pádem snížení jeho hnití a nepříjmeného zápachu.

Kompostovatelné materiály jsou také vhodné pro uchovávání potravin (např. pečiva). Na potravinách uzavřených v klasických fóliích se již po několika hodinách vyskytují spóry plísní, což se u prodyšných kompostovatelných materiálů neděje.

  • Žádný negativní dopad na životní prostředí

Asi nejpodstatnější předností kompostovatelných materiálů je nulová zátěž pro životní prostředí po skončení své životnosti. Tyto materiály na rozdíl od běžných plastů nekontaminují přírodu nebezpečnými látkami, ale navracejí do půdy důležité živiny (rozpad na biomasu, vodu a CO2).

V současnosti je na trhu celá řada plastů s přívlastkem „Bio“ (např. oxoplasty). Většina z nich však představuje pro životní prostředí prakticky stejnou zátěž jako „klasické“ plasty, a to i přesto, že se časem rozloží na mikroskopické části.

 Rozdíl mazi běžnými a kompostovatelnými plasty Envira

Máte o technologii Envira zájem?
Chcete se na něco zeptat?Kontaktujte nás