Testování a vývoj

Tetsování kompostuObaly Envira® jsou neustále testovány, a to ve spolupráci Agronomickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, dále s obcemi a firmami působících v odpadovém hospodářství. Cílem výzkumu je vytvořit co nejkvalitnější ekologické řešení avšak ekonomicky dostupné. Testování probíhá jednak v laboratořích, ale také v reálných podmínkách.

Například testy Biopytlů i biotašek Envira® prokázaly, že  v prostředí řízeného kompostování se rozloží ještě mnohem rychleji než požaduje norma ČSN EN 13432. Biopytle a biotašky také velmi usnadnily a zpříjemnily třídění a následnou manipulaci s bioodpadem. To se příznivě projevilo na ochotě  občanů obce třídit bioodpad.

Ředitel TSM Slavkov pan Radoslav Lánský:

„Biopytle a biotašky Envira® splnily naše očekávání a jsou skvělou možností, jak zefektivnit nakládání s bioodpadem a zároveň lidem usnadnit jeho třídění...“

 

Praktická ukázka testování rozkladu kompostovatelných tašek Envira®

Testování rozkladu v kompostárně

Nová taška vložena do kompostu (vlevo). Tatáž taška vyjmutá z kompostu po 2 týdnech (uprostřed). Místo na kompostu,kde byla taška uložena po 5 týdnech - taška zcela biodegradovala (vpravo).

 

KOMPOSTUJ.CZ

Společnost TART, s.r.o a její 100% kompostovatelné obaly Envira® se podílí na celostátní kampani KOMPOSTUJ.CZ. Kampaň je zaměřena na širokou veřejnost a vede ji k třídění biodpadu za účelem jeho využití jako suroviny pro kompostování. Kampaň vysvětluje že biodpad není odpad, ale naopak cenná surovina důležitá pro vznik organické hmoty. Tato biomasa je pak navracena do přírody a eliminuje vznik půdní eroze.

kompostuj.cz

 

 

 

 

Máte o technologii Envira zájem?
Chcete se na něco zeptat?Kontaktujte nás