Proč třídit bioodpad?

Obecně lze říci, že separací bioodpadu snižujmeme negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí. Pro třídění biodpodu existuje několik konkrétních důvodů:

Kvalitní hnojivo

Tříděním biodpadu a jeho následným kompostováním se získává velice kvalitní hnojivo. Jeho použití tak navrací živiny do půdy, zvyšuje se její úrodnost a je také prokázáno, že půda obsahující více humusu je méně ohrožena vodní erozí. Navíc separace biodpadu sníží množství směsného komunálního odpadu až o 40%.

 

Konec nepříjemného zápachu komunálního odpadu

Nádoba na bioodpadZápach směsného komunálního odpadu z vašich odpadkových košů tvoří nevhodně uložený bioodpad. Správně vytříděný bioodpad v kompostérech a kompostovatelných pytlech a sáčcích nepáchne. Navíc kompostovatelné sáčky a pytle výrazně usnadňují manipulaci s bioodpadem.

 

Využití metanu

Hnitím biodpadu bez přístupu kyslíku vzniká skleníkový plyn metan, který ze skládek uniká do atmosféry a negativně tak přispívá ke skleníkovému efektu. Separovaný biodpad je možné využít v reaktorech bioplynových stanic a takto získaný metan spalovat v kogeneračních jednotkách, kde je vyráběna elektrická energie a teplo. Organická hmota, která vychází z bioplynové stanice (digestát), by měla být dále kompostována a použita jako kvalitní organické hnojivo pro zapracování do půdy.

 

Více na www.kompostuj.cz

Máte o technologii Envira zájem?
Chcete se na něco zeptat?Kontaktujte nás