Proč separovat bioodpad v rámci odpadového hospodářství obce?

Třídění biododpadu v obcíchNejefektivnější způsob využití bioodpadu vychází ze spolupráce obcí se zemědělci, která přináší výhody oběma stranám. Obcím přináší třídění bioodpadu předevěším snížení nákladů na likvidaci komunálního odpadu a splnění legislativních požadavků nového zákona. Zemědělcům pak třídění přináší především kvalitní hnojivo, které pozitivně působí jak na obdělávanou půdu, tak na pěstované plodiny.

Například město Mikulov umožňuje svým občanům třídit bioodpad již několik let. Hnědou popelnici zde naleznete skoro u každého domu. A výsledek? Díky třídění bioodpadu z domácností klesly během čtyř let náklady na svoz komunálního odpadu na polovinu. Domácnosti bioodpad třídí, vhazují jej do hnědých popelnic, ze kterých jej sváží do městské kompostárny. Zde z bioodpadu vzniká kompost, který používají místní zemědělci a navracejí tak organické látky zpět do půdy. Takže z třídění bioodpadu mají prospěch všichni.

 

Hlavní výhody pro obce:

 • vyřešení problému nakládání s bioodpady v obci
 • plnění skládkové směrnice
 • sníží riziko penalizací za neplnění skládkové směrnice
 • zlevnění systému nakládání s odpady (levnější zpracování, minimalizace dojezdových vzdáleností)
 • využití stávajících prázdných zemědělských objektů pro zpracování bioodpadů
 • minimalizaci investičních nákladů (možnosti sdílet zemědělskou plochu a techniku)
 • napomůže zkvalitnění zemědělské půdy v okolí obce
 • sníží riziko zaplavení komunikací a pozemků hlínou z erozních smyvů půdy
 • zvýší vodní absorpci půdy

 

Hlavní výhody pro zemědělce:

 • finanční zisk ze zpracování bioodpadů
 • získání vysoce kvalitního organického hnojiva
 • splnění podmínek podmíněnosti pro získávání zemědělských dotací v rámci agroenvironmentálních opatření
 • hnojení kompostem přispívá ke zvýšení kvality a vitality půdy
 • hnojení kompostem přispívá k snížení půdní eroze a zlepšuje vitalita rostlin a jejich odolnost proti nemocím a škůdcům
 • celkové snížení chemizace na zemědělských plochách a zvýšení kvality zemědělských produktů

 

Více na www.kompostuj.cz/kompostujeme-v-obcich/

 

 

Máte o technologii Envira zájem?
Chcete se na něco zeptat?Kontaktujte nás